Maritimelink

VỀ TRANGIA.COM


Tìm kiếm và trợ giúp

Nhập từ khóa:

VD: đăng nhập, đăng kí thế nào?


CHUYÊN MỤC TRỢ GIÚP

Giúp đỡ

Chuyên mục Đăng hồ sơ

Vào mục Quản Lý Nghề Nghiệp và đăng nhập. Trong phần Tủ Hồ sơ, nhấn vào tiêu đề của hồ sơ mà bạn muốn chỉnh sửa. Nếu cần chỉnh sửa thông tin trong mục nào, bạn nhấn vào link Chỉnh sửa bên cạnh tiêu đề của mục đó hoặc sử dụng các nút Quay Lại và Kế Tiếp để chỉnh sửa.

Nhấn nút Lưu để lưu lại những thông tin mới.

Các câu hỏi cùng chuyên mục