Maritimelink

VỀ TRANGIA.COM


Tìm kiếm và trợ giúp

Nhập từ khóa:

VD: đăng nhập, đăng kí thế nào?


CHUYÊN MỤC TRỢ GIÚP

Giúp đỡ

Chuyên mục Đăng hồ sơ

Sau khi bạn nhấn nút để hoàn thành hồ sơ, bạn hãy đợi trang xác nhận hiện ra để đảm bảo hồ sơ đã được gửi vào hệ thống. Trong vòng 02 ngày làm việc, hồ sơ của bạn sẽ được các chuyên viên www.maritimelink.vn duyệt và đưa lên web site. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc xóa các hồ sơ có nội dung không đạt yêu cầu mà không báo trước. Bạn có thể đăng nhập vào www.maritimelink.vn để xem hoặc kiểm tra trạng thái hồ sơ của bạn bằng cách sau: Trên trang chủ www.maritimelink.vn, chọn mục Hồ sơ của tôi trên menu chính. Đăng nhập bằng tên truy cập/Email và mật khẩu của bạn. nhấn vào hồ sơ của tôi ở phía dưới. Trong danh sách hồ sơ của tôi, bạn có thể xem trạng thái, thay đổi lựa chọn hiển thị, xem/ chỉnh sửa/ xóa nếu bạn muốn.

Các câu hỏi cùng chuyên mục