Maritimelink

VỀ TRANGIA.COM


Tìm kiếm và trợ giúp

Nhập từ khóa:

VD: đăng nhập, đăng kí thế nào?


CHUYÊN MỤC TRỢ GIÚP

Giúp đỡ

Chuyên mục Tìm việc

Khi đăng hồ sơ: Nếu muốn ẩn thông tin nào, bạn đánh dấu vào ô Không hiển thị bên cạnh thông tin đó. Đối với hồ sơ đã đăng: Bạn đăng nhập vào mục Hồ Sơ Của Tôi để Chỉnh sửa bên cạnh mục Thông tin cá nhân hoặc Thông tin nghề nghiệp. Nếu muốn ẩn thông tin nào, bạn đánh dấu vào ô Không hiển thị bên cạnh thông tin đó. Cuối cùng, nhấn nút Lưu ở cuối trang.

Lời khuyên từ Maritimelink: Bạn không nên nêu tên công ty hiện tại trong hồ sơ. Nên viết chung chung chứ không nên viết tên công ty hiện tại bạn đang làm việc

Các câu hỏi cùng chuyên mục