Maritimelink

VỀ TRANGIA.COM


Tìm kiếm và trợ giúp

Nhập từ khóa:

VD: đăng nhập, đăng kí thế nào?


CHUYÊN MỤC TRỢ GIÚP

Giúp đỡ

Chuyên mục Tài khoản

Nhấn vào mục Tài khoản trên menu chính.

Đăng nhập bằng tên truy cập/Email và mật khẩu của bạn. Chọn Đổi mật khẩu.

Nhập thông tin theo yêu cầu và nhấn nút Lưu. Khi trang xác nhận hiện ra, mật khẩu của bạn đã được thay đổi.

Các câu hỏi cùng chuyên mục