Maritimelink

VỀ TRANGIA.COM


Tìm kiếm và trợ giúp

Nhập từ khóa:

VD: đăng nhập, đăng kí thế nào?


CHUYÊN MỤC TRỢ GIÚP

Giúp đỡ

Chuyên mục Tài khoản

Trên trang dành riêng cho Nhà tuyển dụng ,Người tìm việc. đăng nhập vào tài khoản của bạn. Chọn thẻ Tài khoản. Nhấn vào link Cập nhật thông tin công ty Sửa đổi bất cứ thông tin nào bạn muốn, rồi Lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa

Các câu hỏi cùng chuyên mục