Maritimelink

VỀ TRANGIA.COM


Tìm kiếm và trợ giúp

Nhập từ khóa:

VD: đăng nhập, đăng kí thế nào?


CHUYÊN MỤC TRỢ GIÚP

Giúp đỡ

Chuyên mục Đăng hồ sơ

Tiêu đề hồ sơ là nơi bạn ghi vi trí bạn muốn ứng tuyển để các nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm bạn một cách nhanh nhất. Vì nó là một trong những điều kiện tìm thấy được thể hiện trên trang kết quả tìm kiếm của nhà tuyển dụng. Tiêu đề của bạn giúp nhà tuyển dụng hình dung ra bạn là ai và tìm kiếm việc gì.

Các câu hỏi cùng chuyên mục