Maritimelink

VỀ TRANGIA.COM


Tìm kiếm và trợ giúp

Nhập từ khóa:

VD: đăng nhập, đăng kí thế nào?


CHUYÊN MỤC TRỢ GIÚP

Giúp đỡ

Chuyên mục Tài khoản

Để lấy lại tên truy cập và mật khẩu, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

Trên trang Đăng nhập, nhấn vào Bạn quên mật khẩu? Nhập địa chỉ email mà bạn đã dùng để đăng ký tài khoản Maritimelink.vn và nhấn nút Gửi, bạn sẽ nhận được email hướng dẫn của chúng tôi.

Mở email của chúng tôi ra và nhấn vào đường link trong email, bạn sẽ đến trang nhập mật khẩu mới. Tên truy cập của bạn sẽ hiện ra. Nếu cần tạo lại mật khẩu, bạn hãy nhập mật khẩu mới 2 lần và nhấn nút Lưu.

Khi trang xác nhận hiện ra, bạn đã đổi mật khẩu thành công. Bạn cũng sẽ nhận được email của chúng tôi xác nhận lại tên truy cập và mật khẩu mới

Các câu hỏi cùng chuyên mục