Maritimelink

VỀ TRANGIA.COM


Tìm kiếm và trợ giúp

Nhập từ khóa:

VD: đăng nhập, đăng kí thế nào?


CHUYÊN MỤC TRỢ GIÚP

Giúp đỡ

Chuyên mục Tìm việc

Mục Theo Dõi Công Việc giúp bạn theo dõi những công việc bạn quan tâm để bạn có thể xem bất cứ khi nào sau này. Có 2 cách để bạn theo dõi các vị trí đăng tuyển:

Trên trang Kết quả tìm kiếm, đánh dấu vào ô bên trái của vị trí bạn quan tâm và nhấn nút Lưu việc đã chọn. Trên trang Chi tiết việc làm, nhấn Đưa vào Nhật ký ở phía trên. Để xem tất cả công việc đã lưu, bạn vào mục Quản lý nghề nghiệp, sau đó chọn Việc đã lưu.

Các câu hỏi cùng chuyên mục