Maritimelink


Tiêu Đề Hồ Sơ: Sales online
Họ và tên đệm: Thành
Tên: Nguyễn
Địa chỉ liên hệ thanh@risingdragonhotel.com
Số điện thoại 012 3938 2615
Điện thoại di động 012-3938-2615
Ngày sinh 22-7-1986
Giới tính Nam
Quốc gia Vietnam
Tỉnh/Thành phố Hà Nội
Bằng Cấp Chuyên Môn
  • Đại học | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội |
Tổng số năm kinh nghiệm 5
Kinh Nghiệm công tác
  • Phó trưởng phòng | ABC | (7-2000 -> 8-2009)
Ngoại ngữ
Kỹ Năng Vi Tính
Kỹ năng "mềm"
Kỹ Năng Khác
Người tham khảo
  • Tran Anh - Chủ Tịch - thanhnguyen.ndt@gmail.com - 0913325360
    test
Vị Trí Mong Muốn Giám đốc
Mục Tiêu Nghề Nghiệp ABC
Mức Lương Mong Muốn 22
Loại Hình Công Việc
  • Toàn thời gian cố định
Chọn nơi làm việc
  • Hà Nội
Chọn ngành nghề
  • Đại phó hạng nhất
Bạn có thể đổi chỗ ở vì yêu cầu công việc? Không
Bạn có thể đi công tác? Không
Gửi Thông báo việc làm và những công việc phù hợp cho tôi. Không

Nhà tuyển dụng đăng nhập